+30 26450 29 339 • +30 693 400 90 40

Προφίλ

Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΗ», συστήθηκε το 2002 με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Μεσιτείας, Εκτίμησης και Διαχείρισης Ακινήτων με έδρα την Βασιλική Λευκάδας.

Με πρωτεύων στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, θέσαμε ως απαράβατή μας αρχή τον σεβασμό στους πελάτες μας.

Στα πλαίσια τής Μεσιτείας Ακινήτων έχουμε αναλάβει ήδη την πώληση και προώθηση εκατοντάδων πάσης φύσεως ακίνητων, μονοκατοικίες (απλές ή πολυτελείς), οικόπεδα και αγροτεμάχια, ξενοδοχεία, επενδυτικά ακίνητα και ιδιωτικά νησιά.

Τα ακίνητά μας βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην Λευκάδα, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς όπως Μεγανήσι, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Κέρκυρα, Εύβοια, Ίος, Γαλαξίδι κλπ, και για τα οποία διαθέτουμε ώριμο φάκελο.

Δεδομένη είναι η συνεργασία μας με άλλα σοβαρά μεσιτικά γραφεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό για την κατά το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι απαιτήσεις κάθε αγοραπωλησίας μπορούν να καλυφθούν από το ευρύ πεδίο παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας, που δεν στέκεται μόνο στην απλή υπόδειξη του διαπραγματευόμενου ακινήτου.

Έτσι, πέραν από το να υποδείξουμε το κατάλληλο ακίνητο συνεργαζόμαστε:

  • με έγκριτους νομικούς εξειδικευμένους στις αγοραπωλησίες ακινήτων για τη νομική εξασφάλιση της όλης διαδικασίας, και
  • με αξιόπιστους και ενημερωμένους μηχανικούς (πολιτικούς, μηχανολόγους, αρχιτέκτονες) για τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο τού ακινήτου πριν την αγοραπωλησία.

Η αμοιβή τής εταιρείας μας ορίζεται στο 3% τής αξίας τού πωλουμένου ακινήτου (περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι  φόροι).

Επιπροσθέτως, μπορούμε να βοηθήσουμε στη διεκπεραίωση όλων των επιπλέον υποχρεώσεων τού αγοραστή, κατόπιν συνεννοήσεως.

Από το 2014 η εταιρεία μας προσφέρει επιπροσθέτως και πλήρεις Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων σε μονοκατοικίες πολυτελείας, αφήνοντας σε εσάς την υποχρέωση να τις απολαμβάνεται όσο περισσότερο μπορείτε!

Η εταιρεία μας προσφέρει τέλος και Υπηρεσίες Εκτιμήσεως Ακινήτων, βάσει της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσής μας.

Η νομική μορφή της εταιρείας απο Ο.Ε. τροποποιήθηκε σε Ι.Κ.Ε. λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των παρεχομένων υπηρεσιών και πλέον λειτουργεί με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΗ», μετοχικό κεφάλαιο 30.000€, Αριθμό ΓΕ.ΜΗ.: 016564843000 (Γενικού Μητρώου Επιμελητηρίου Λευκάδας) και έδρα την πόλη τής Λευκάδας.

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα δυνατό πόλο έλξης επενδυτών, λόγω της σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος και της αναπτυξιακής τροχιάς στην οποία κινείται η Εθνική Οικονομία, προσφέροντας και επιδοτήσεις σε σοβαρά επενδυτικά σχέδια μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Είμαστε πρόθυμοι να σάς προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας από Δευτέρα ως Σάββατο, 9 π.μ. ως τις 5  μ.μ.

Φωκάς Γεράσιμος,
Διαχειριστής τής «Ελλήνων Γη».